Kierunki zamawiane

Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe
Aktualności

9 marca 2015

Zajęcia wyrównawcze

Zachęcamy studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia III-go semestru na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA kończących studia I stopnia na innych uczelniach lub specjalnościach (np. Ochrona Środowiska) do wzięcia udziału w zajęciach wyrównawczych z kluczowych przedmiotów na specjalności Inżynieria środowiska.  więcej »

4 marca 2015

Seminarium otwarte

Serdecznie zapraszamy studentów II stopnia Inżynierii Środowiska (III semestr) na seminarium otwarte pt."Nowoczesne wspomaganie projektowania hydraulicznego obiektów hydrotechnicznych". Prowadzącym seminarium będzie dr inż. Tomasz Siuta. Data: 10 marca 2015r.,sala nr 013, godz. 11.00 Kontakt: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ, pok.28,bud.WIŚ, tel. 628-28-28  więcej »

2 lutego 2015

Zajęcia terenowe

Dnia 14.01.2015 r. odbyły się zajęcia terenowe dla studentów studiów IIo, kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Sanitarna, podczas których studenci zapoznawali się z procesami i urządzeniami układów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.  więcej »

12 stycznia 2015

Bezpłatne szkolenie dla studentów Inżynierii Środowiska (SUM)!

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie przygotowujące do poruszania się po rynku pracy.  więcej »

Archiwum